Gunnm - dition Originale - Tome 07 par Kishiro Yukito

Gunnm - dition Originale - Tome 07 par Kishiro Yukito

Titre de livre: Gunnm - dition Originale - Tome 07

Auteur: Kishiro Yukito

Date de sortie: November 22, 2017

ISBN: 2344024395

Kishiro Yukito avec Gunnm - dition Originale - Tome 07